Contractació Xavier Planes  

                                                             xeviplanes@gmail.com

Ens podeu escriure a  orquestrarosaleda@gmail.com

  A l’Orquestra Rosaleda confiem en els serveis d’Amanita Sound com a experts en el muntatge de so i il·luminació dels escenaris on actuem.

  A continuació detallem les característiques de l’escenari i els requeriments tècnics desitjables.

·Escenari  

                      · Dimensions:  10x 5 metres minim

                      · Conexió eléctrica: minim 32  trifasica+terra

· Equip de So

                       · Mesclador i mànega digitals per facil col·locació del control

                        .Tw Audio.

                        · Potència : 12.000W

· Il·luminació

                         ·Pont de llums frontal 12 mtrs

                         ·Contra de 10 mtrs

                         ·Pantalla Led

                        ·Caps mòbils Wash i BSW