La il·luminació és un part molt important de l’espectacle