En aquesta secció podreu trobar moltes coses inqualificables.
Som persones humanes i podem fer tota classe de coses (encara no som robots menys mal!